นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ThyssenKrupp Access

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ThyssenKrupp Access มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราเชื่อว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่ดีนั้นไม่เพียงแต่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ด้วย และเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต เราตั้งใจที่จะให้การควบคุมข้อมูลส่วนตัวแก่คุณได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

วัตถุประสงค์ของนโยบายของเราก็คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมเวลาที่คุณแวะชมเว็บไซต์ของเรา ลักษณะการใช้ข้อมูลดังกล่าวของเรา ว่าเราจะมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้คนอื่นทราบได้หรือไม่ และทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของพันธมิตรธุรกิจ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของเราได้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้สนับสนุนเว็บไซต์เวลาที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บ
เราอาจขอให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้เราตามความสมัครใจ เช่น อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงาน ตัวเลขบัตรเครดิต (เฉพาะในกรณีที่คุณตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต) เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นการติดต่อสื่อสาร การซื้อ หรือการเข้าร่วมในการประกวดทางอินเตอร์เน็ต การสำรวจ หรือการเล่นเกม หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณทางอินเตอร์เน็ตที่เราหรือพันธมิตรธุรกิจของเราอาจต้องการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เพื่อดำเนินคำสั่งซื้อ หรือเพื่อสมัครสมาชิกให้คุณ เป็นต้น เราก็มุ่งหวังที่จะให้คุณรับรู้ว่าเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทางการค้าแห่งอื่น เว็บไซต์ของเราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่เรียกว่า “cookiescookies” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

cookiescookiesนั้นออกแบบมาเพื่อช่วยเว็บไซต์จดจำบราวเซอร์ของผู้ใช้งานว่าเป็นผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บมาก่อนแล้ว และจึงช่วยบันทึกและจดจำการตั้งค่าใด ๆ ที่อาจถูกตั้งไว้ระหว่างที่ผู้ใช้รายดังกล่าวเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งก่อน cookiescookiesของเราจะไม่เก็บข้อมูลอื่นใดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ของเราอาจจะใช้cookiescookiesในการปรับปรุงคุณภาพการเยี่ยมชมของคุณ cookiescookiesสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานไว้ได้อย่างปลอดภัย อย่างเช่น รหัสผ่านของผู้ใช้งาน ปรับแต่งหน้าหลัก บันทึกว่าเยี่ยมชมส่วนใดของเว็บไซต์ไปแล้วบ้าง หรือเก็บข้อมูลการเลือก เช่นสิ่งที่คุณเคยเลือกไว้ใน “ตะกร้ารถเข็น” นอกจากนี้ cookiescookiesของเราอาจจะเก็บชื่อโดเมน (เช่น “aol.com” หรือ “netcom.com”) แล้วติดตามหาเส้นทางสู่เว็บเพจของเรา เราจะใช้ “cookiescookies” เพื่อเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้cookiescookiesเพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของคุณ (เช่น ชื่อของคุณ) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณเสียก่อน

เราอาจกำหนดให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่เรา (ข้อมูลทางประชากรอย่างเช่น อายุ รายได้ การศึกษา ข้อมูลประชากร รหัสไปรษณีย์) ระหว่างขั้นตอนการ “ลงทะเบียน” ทางอินเตอร์เน็ต ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์เราได้ เราจะใช้ข้อมูลทั่วไปเหล่านี้ในรูปแบบสถิติเพื่อทำความเข้าใจลักษณะทางประชากรของเว็บไซต์เรา อย่างเช่น ร้อยละของผู้ใช้ที่เป็นชายและหญิง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ช่วงอายุ หรือการผสมผสานระหว่างข้อมูลเหล่านี้หรือข้อมูลทางประชากรอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะตัวของคุณให้ผู้โฆษณาหรือบุคคลภายนอกทราบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน
เราอาจทำการวิเคราะห์ทางสถิติของพฤติกรรมผู้ใช้แบบใช้กลุ่มข้อมูล เพื่อให้เราสามารถวัดค่าความสนใจของผู้บริโภคเชิงเปรียบเทียบได้ในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลใดก็ตามที่เรารวบรวมได้นั้นจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราเอง เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความประทับใจของผู้ใช้งานเวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและ/หรือรูปแบบของหน้าเพจ และเพื่อให้บริการตามที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการ เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราไม่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือ ณ เวลาที่เราร้องขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากการโต้ตอบทางอีเมลแบบอัตโนมัติเวลาที่เราได้รับอีเมลจากคุณแล้ว เป็นความตั้งใจของเราที่จะไม่ส่งอีเมลไปหาคุณ เว้นแต่คุณจะร้องขอบริการใดบริการหนึ่ง หรือยินยอมให้เราติดต่อทางอีเมลกับคุณ ทั้งนี้ ในบางโอกาส คุณอาจจะมีโอกาสสมัครสมาชิกอีเมลลิสต์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือผู้โฆษณาของเราที่อีเมลแอดเดรสของคุณ แต่หลังจากเราวัดความสนใจในการรับอีเมลเบื้องต้นของคุณแล้ว เราก็จะดำเนินเรื่องนี้ต่อก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น

การเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ให้บุคคลภายนอกทราบหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน เราจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในรูปแบบกลุ่มที่ได้จากผลวิเคราะห์ทางสถิติหรือประชากรศาสตร์ของผู้ใช้เท่านั้น ตัวอย่างบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้โฆษณาหรือพันธมิตรธุรกิจอื่น ในข้อมูลแบบกลุ่มนี้จะไม่มีชื่อหรืออีเมลของคุณอยู่ ในบางกรณี เราจะดำเนินงานเว็บไซต์แบบร่วมกับพันธมิตรธุรกิจของเรา นโยบายการเก็บความลับของเราก็จะมีผลบังคับใช้ในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย กรุณาสังเกตว่าเมื่อคุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่นชื่อหรืออีเมลของคุณ) ในพื้นที่แชตหรือกระดานสนทนา หรือต่อบุคคลภายนอกแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็อาจถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และอาจส่งผลให้คุณได้รับข้อความขยะจากบุคคลอื่นได้

ความแม่นยำของข้อมูลผู้ใช้งาน
หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ความแม่นยำของข้อมูลส่วนตัว หรือการใช้งานข้อมูลที่เก็บได้ ให้คุณส่งอีเมลไปยัง info.access@thyssenkrupp.com. .

นอกจากนี้ คุณสามารถเขียนจดหมายมาหาเราได้ที่:
ThyssenKrupp Access Solutions GmbH
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen Germany
Tel.: +49 (0) 201 8440
Fax.: +49 (0) 201 844 532046

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ และเราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายนี้โดยเร็วที่สุดเมื่อมีผลบังคับใช้

ความปลอดภัยของข้อมูล
เรามุ่งมั่นที่จะยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ของเราส่งเข้ามา เวลาที่เราเก็บข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตของคุณนั้น เราทำธุรกรรมในเซิร์ฟเวอร์ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่จะเข้ารหัสข้อมูลของคุณระหว่างส่งข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดสกัดกั้นข้อมูลและนำไปใช้งานในทางที่ผิด นอกจากนี้ เวลาที่เราเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากผู้ใช้ของเรา เราก็นำไปเก็บไว้ในบริเวณที่สาธารณชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

การเลือกไม่เข้าร่วม
บางทีขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้น เราอาจจะให้คุณเลือกว่าจะ "ไม่เข้าร่วม" เพื่ออนุญาต/ไม่อนุญาตให้เรานำข้อมูลของคุณไปใช้งานในบางลักษณะ เราจะให้ทางเลือกดังกล่าวแก่คุณเมื่อเหมาะสม

การอนุญาตใช้งานสื่อ
เราอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลด เก็บรักษา หรือส่งออกสื่อต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ห้ามผลิตซ้ำสื่อเหล่านี้ในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้ว นอกจากนี้ ห้ามผลิตซ้ำ ส่งต่อ แสดง จัดแสดง หรือแก้ไขสื่อเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นทางกลหรืออิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก ThyssenKrupp Access ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานที่ประสงค์จะขออนุญาตพิมพ์ใหม่หรือผลิตซ้ำสื่อใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราที่ info.access@thyssenkrupp.com.