ข้อตกลงและเงื่อนไขของ ThyssenKrupp Access

ประทับตรา/คำปฏิเสธความรับผิด

I. รายละเอียดบริษัท
ThyssenKrupp Access Solutions GmbH
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen Germany
โทรศัพท์: +49 (0) 201 844-0
โทรสาร: +49 (0) 201 844 532046

คณะกรรมการบริหาร
Dr. Peter Klaus Kirner, CEO
Gudrun Degenhart
Inge Delobelle
Alexander Pfurr

สำนักงานจดทะเบียน
Essen

ทะเบียนการค้า
Essen local court: HRB 19201
VAT ID
DE 814684343

ในหน้านี้จะมีสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH และข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวตนบนอินเตอร์เน็ตของเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH หรือไอเดียเกี่ยวกับโครงสร้าง และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Giuseppe Nicosia
โทรศัพท์. +49 (0) 201 844-0
โทรสาร +49 (0) 201 844-532031
info.access@thyssenkrupp.com

II. ข้อกำหนดเรื่องการปกป้องข้อมูล
ขอขอบคุณที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH และขอบคุณในความสนใจของคุณที่มีต่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา เราใส่ใจอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราต้องการให้คุณรู้สึกปลอดภัยเวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามคำขอข้อมูลของคุณอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ เราจึงอาจขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เราทราบ การกรอกข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และ/หรือใช้งานอย่างสอดคล้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศที่สำนักงานผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลนั้นจดทะเบียนอยู่ ปกติแล้วข้อมูลจะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ เว็บไซต์ของ ThyssenKrupp Access Solutions อาจจะประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น คำประกาศความคุ้มครองข้อมูลนี้ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์เหล่านั้น

ThyssenKrupp Access Solutions ใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรในการปกป้องข้อมูลของคุณเพื่อรับมือกับการแทรกแซงทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยเจตนา ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการความปลอดภัยของเราจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป

การสำรวจและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัว
ตามปกติแล้ว เมื่อคุณแวะชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ ไอพีแอดเดรสของคุณ เว็บไซต์ที่คุณกดลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หน้าเพจที่คุณเยี่ยมชม รวมทั้งวันที่และระยะเวลาของการเยี่ยมชมของคุณ นอกจากนี้แล้ว เราจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ต่อเมื่อคุณใส่ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง เช่นการลงทะเบียน คำสั่งซื้อ หรือแบบสำรวจ

การใช้และส่งข้อมูลส่วนตัว และความตั้งใจล่วงหน้า
บริษัท ThyssenKrupp Access Solutions จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บได้เพื่อการใช้งานของเว็บไซต์โดยสอดคล้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวเวอร์ชั่นปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ การใช้งานข้อมูลส่วนตัวเพื่อการดูแลเว็บไซต์ทางเทคนิค การจัดการลูกค้าและการทำตลาด และจะจำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวเวลาที่คุณกรอกข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเป็นคำขอ แบบสำรวจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว ในกรณีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะใน ThyssenKrupp Access Solutions GmbH และบริษัทพันธมิตรเท่านั้น และจะไม่ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณก่อน ทั้งนี้ เราจะส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสถาบันและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ พนักงานและตัวแทนของเราได้ลงชื่อในสัญญาการเก็บความลับไว้กับเราแล้ว

cookiescookies
บริษัท ThyssenKrupp Access Solutions ใช้cookiescookiesเพื่อสำรวจความชอบส่วนตัวของผู้แวะชมเว็บ และเพื่อปรับปรุงดีไซน์ของเว็บเราให้ดีที่สุด cookiesคือไฟล์ขนาดเล็กที่มีอายุชั่วคราว (2 ปี) ซึ่งเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ cookiesทำให้การเนวิเกชั่นเป็นไปได้ง่ายและทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้สูง นอกจากนี้cookiesยังช่วยเราระบุหาส่วนที่คนนิยมเข้ามาดูกันในเว็บไซต์ของเรา ด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถจับคู่เนื้อหาของอินเตอร์เน็ตไซต์ของเราได้ใกล้ชิดกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด และจึงสามารถปรับปรุงสิ่งที่เราเสนอให้คุณได้ เราสามารถใช้cookiesตรวจสอบได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเคยติดต่อกับหน้าเพจของเราแล้วหรือยัง cookiesเหล่านี้จะทำให้เราระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณก็สามารถชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ใช้cookiesก็ได้ แต่บราวเซอร์เกือบทุกตัวยอมรับcookiesโดยอัตโนมัติ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการบันทึกcookiesลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ด้วยการเลือก “ไม่รับcookies” จากการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ กรุณาดูคำแนะนำของผู้ผลิตบราวเซอร์เพื่อดูรายละเอียดเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบcookies "thyssenkrupp-access.com/thyssenkrupp-access-solutions.com" ที่เก็บอยู่ในไฟล์ระบบของคุณเมื่อใดก็ได้ หากคุณไม่ยอมรับcookies คุณก็อาจจะใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ไม่เต็มที่

สิทธิ์การเข้าถึง
เเมื่อคุณร้องขอ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH จะแจ้งคุณโดยเร็วที่สุดเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าเราบันทึกข้อมูลส่วนตัวใดของคุณไว้แล้วบ้าง ในกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาดเก็บอยู่ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลแล้ว เราก็จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามความประสงค์ของคุณ ปกติแล้วเราจะลบข้อมูลของคุณทันทีหากคุณต้องการ

ข้อกำหนดเรื่องการรับความคุ้มครองข้อมูล ET-ACC
เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ก็เท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลในหัวข้อ II แล้ว และยืนยันว่าคุณยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เราขอให้คุณหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราทันทีและอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณมาให้เรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อติชมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของเรา หรือประสงค์จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการตลาดหรือการวิจัยความเห็น กรุณาเขียนจดหมายมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH หรือส่งอีเมลมายัง: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

III. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2012 โดยบริษัท ThyssenKrupp Access Solutions GmbH สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ เนื้อหาต่าง ๆ รวมทั้งภาพและลายเส้นทั้งหมด และการออกแบบเว็บไซต์ของ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH นั้นได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ รวมทั้งการทำเฟรมและการกระทำอื่นที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังห้ามคัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง หรือจัดเตรียมให้บุคคลภายนอกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ภาระรับผิด
ข้อมูลที่บริษัท ThyssenKrupp Access Solutions GmbH จัดเตรียมไว้ให้คุณในเว็บไซต์นี้ได้ถูกรวบรวมมาด้วยความใส่ใจที่สุดและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะปราศจากความผิดพลาด ดังนั้น ThyssenKrupp Access Solutions GmbH จึงขอปฏิเสธความรับผิดและการรับประกันทุกประการในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หัวข้อนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดยไฮเปอร์ลิงค์ด้วย เว็บไซต์เหล่านี้เป็นของบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้ ดังนั้น ThyssenKrupp Access Holding GmbH ขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการเว็บไซต์รายอื่น

ThyssenKrupp Access Solutions GmbH ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์อนาคตที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานั้นมีรากฐานมาจากความคิดเห็นและการคาดคะเนของฝ่ายบริหารของ ThyssenKrupp Access Solutions และดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ThyssenKrupp Access Solutions GmbH ไม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ เราขอปฏิเสธความความรับผิดต่อข้อความดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

เครื่องหมายการค้า
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์ของ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH นั้นได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงโลโก้และเครื่องหมายบริษัทด้วย

กฎหมายการอนุญาตใช้สิทธิ์
บริษัท ThyssenKrupp Access Solutions GmbH นำเสนอตัวเองผ่านเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม และข้อมูล และเราหวังว่าจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งคุณว่า ทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์แห่งนี้ รวมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ยิ่งกว่านั้น เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุณใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Operating Unit Access ทั้งหมด ดังนั้น เราไม่อนุญาตให้คุณคัดลอก เผยแพร่ ผลิตซ้ำ ส่งผ่าน และใช้งานในลักษณะอื่นใดหากยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ThyssenKrupp Access Solutions GmbH เสียก่อน

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานเว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมแต่เพียงผู้เดียวของกฎหมายแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยกเว้นข้อกำหนดเรื่องกฎหมายแพ่งระหว่างประเทศ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์แห่งนี้ ก็เท่ากับว่าคุณยินยอมตามขอบเขตที่กฎหมายเยอรมันจะอนุญาต ให้เลือก Essen เป็นสถานที่ยุติข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อกับเว็บไซต์อื่นทุกแห่งที่สามารถทำผ่านไฮเปอร์ลิงค์ได้นั้น กฎหมายกำหนดให้ยึดตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นของ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH หรือไม่ นอกจากนี้ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH จะไม่ยอมตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งอื่นหรือการดำเนินคดีนอกประเทศเยอรมนีเพราะเหตุนี้โดยเด็ดขาด