Chính sách Bảo mật của ThyssemKrupp Access

Chính sách Bảo mật
ThyssenKrupp Access cam kết bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến của người dùng khi truy cập trang mạng của công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng biện pháp bảo vệ thông tin cá nhận trên mạng chặt chẽ hơn không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn tăng cường độ tin tưởng của người tiêu dùng và cuối cùng khích lệ họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trực tuyến. Chúng tôi mong muốn quý vị có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình ở mức cao nhất có thể.

Mục đích của chính sách này là thông báo cho quý vị về những loại thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị khi quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi, hình thức chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó, chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho người khác không và những lựa chọn dành cho quý vị liên quan đến hình thức sử dụng thông tin của chúng tôi cũng như khả năng để quý vị có thể sửa đổi thông tin.

Trang của chúng tôi có thể chứa liên kết tới những trang mạng khác. Chúng tôi không có quyền kiểm soát phương thức xử lý thông tin riêng tư hay nội dung từ bất cứ đối tác kinh doanh nào của chúng tôi, bất cứ nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc những trang khác mà chúng tôi cung cấp liên kết từ trang mạng của mình. Quý vị nên kiểm tra chính sách bảo mật áp dụng của nhà tài trợ trang mạng khi liên kết tới các trang mạng khác.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể đề nghị quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu điện, số điện thoại nhà riêng hoặc nơi làm việc, số thẻ tín dụng (chỉ khi quý vị muốn mua một sản phẩm trực tuyến), để phục vụ mục đích liên lạc, thực hiện mua hàng hoặc tham gia các cuộc thi trực tuyến, khảo sát hoặc trò chơi. Nếu quý vị quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua Internet, ví dụ như để chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, để thực hiện yêu cầu đặt hàng hoặc để đăng ký tên quý vị thì chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này như thế nào. Cũng giống như nhiều trang thương mại khác, trang của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thường thấy gọi là "cookie" để thu thập thông tin về cách thức trang mạng được sử dụng.

Cookie được thiết kế để giúp một trang mạng nhận ra trình duyệt của người dùng trong vai trò người truy cập và theo đó lưu lại và ghi nhớ bất cứ mong muốn ưu tiên nào có thể đã được cài đặt khi người dùng duyệt trang mạng trước đó. Cookie của chúng tôi không thể truy xuất bất cứ dữ liệu nào từ ổ cứng của quý vị hay truyền virus máy tính. Trang mạng của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện hiệu quả truy cập cho quý vị. Cookie có thể lưu mật khẩu người dùng, cá nhân hóa Trang chủ, xác định phần nào của trang mạng đã được truy cập hoặc theo dõi những lựa chọn, ví dụ những lựa chọn trong một "giỏ hàng" theo phương thức bảo mật. Cookie của chúng tôi có thể thu thập một tên miền (ví dụ nwh "aol.com" hoặc netcom.com") và theo dõi đường dẫn thông qua các trang của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng "cookie" để thu thập thông tin nêu trong chính sách này và không sử dụng cookie để thu thập thông tin có thể xác định danh tính của quý vị (ví dụ như tên quý vị) khi không được quý vị cho phép.

Chúng tôi có thể đề nghị quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (thông tin nhân khẩu như độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, dữ liệu dân số, mã zip) trong quá trình "đăng ký" trực tuyến trước khi có thể sử dụng những tính năng nhất định của trang mạng. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng quát này theo hình thức thống kê để tìm hiểu tình hình nhân khẩu của trang, ví dụ như tỷ lệ người dùng nam và nữ, vị trí địa lý, lứa tuổi hoặc tổng hợp các số liệu nhân khẩu này hay những số liệu nhân khẩu khác. Theo nội dung chi tiết dưới đây, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cụ thể về quý vị cho các nhà quảng cáo hay bên thứ ba khi không được quý vị cho phép.

Sử dụng thông tin của người dùng
Chúng tôi có thể tiến hành phân tích thông kê về hành vi của người dùng theo nhóm. Phân tích này cho phép chúng tôi tính toán mức độ quan tâm tương đối của người tiêu dùng về những mảng khác nhau trong trang mạng để phục vụ mục đích phát triển sản phẩm. Bất cứ thông tin nào mà chúng tôi thu thập đều được sử dụng cho mục đích nội bộ của chúng tôi, nhằm cải thiện nội dung trang mạng, tăng cường trải nghiệm cho người dùng khi truy cập trang mạng, điều chỉnh nội dung và/hoặc bố trí trang và để cung cấp những dịch vụ mà một cá nhân người dùng yêu cầu. Chúng tôi không sử dụng thông tin có thể xác định danh tính vì bất cứ lý do nào không được nêu trong Chính sách này hoặc vào thời điểm mà thông tin được yêu cầu. Ngoài thư trả lời cho email mà chúng tôi nhận được, chúng tôi không có ý định gửi email cho quý vị trừ khi quý vị yêu cầu một dịch vụ cụ thể hoặc đồng ý được liên hệ qua email. Có những trường hợp khi quý vị có cơ hội đăng ký tên vào danh sách nhận email để nhận thông tin về trang hoặc về các nhà quảng cáo của chúng tôi vào địa chỉ email của quý vị, nhưng sau email đầu tiên xác định mong muốn của quý vị, hình thức này sẽ chỉ tiếp tục khi có sự cho phép và đồng ý của quý vị.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba
Chúng tôi không chia sẻ thông tin có thể xác định danh tính cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa được sự cho phép của quý vị. Chúng tôi chỉ tiết lộ kết quả phân tích thông kê hoặc số liệu nhân khẩu của người dùng dưới dạng nhóm cho bên thứ ba, ví dụ như các nhà quảng cáo hoặc các đối tác kinh doanh khác. Thông tin theo nhóm này không bao gồm tên hoặc địa chỉ email. Trong một số trường hợp, chúng tôi điều hành những trang mạng chia sẻ cùng các công ty thành viên của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi áp dụng cho cả những trang mạng đó. XIN LƯU Ý rằng khi quý vị tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ như tên hoặc địa chỉ email của quý vị) trong khu vực tán gẫu hoặc bảng tin hoặc cho bên thứ ba, thông tin đó có thể bị những người khác thu thập ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể dẫn tới những thông điệp không mong muốn gửi từ người khác.

Độ chính xác của thông tin cá nhân
Mọi thắc mắc về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, độ chính xác của thông tin cá nhân hoặc việc sử dụng thông tin thu thập, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email info.access@thyssenkrupp.com.

Quý vị cũng có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:
ThyssenKrupp Access Solutions GmbH
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen Germany
Điện thoại: +49 (0) 201 8440
Fax.: +49 (0) 201 844 532046

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách này vào bất cứ lúc nào và sẽ đăng tải bất cứ thay đổi nào của Chính sách ngay khi những thay đổi này có hiệu lực.

An ninh thông tin
Chúng tôi mong muốn đảm bảo an ninh cho thông tin cá nhân mà người dùng gửi tới. Khi thu thập thông tin thẻ tin dụng để mua sắm trực tuyến, chúng tôi cung cấp những giao dịch qua máy chủ bảo mật, theo đó sẽ mã hóa thông tin của quý vị khi truyền để người khác không thể chặn hoặc sử dụng sai mục đích thông tin đó. Khi chúng tôi thu thập các thông tin khác từ người dùng, thông tin này sẽ được lưu trữ trong một khu vực mà công chúng không thể tiếp cận được.

Từ chối cung cấp
Có những thời điểm khi đánh giá trang mạng của chúng tôi, người dùng sẽ được cung cấp quyền chọn "từ chối" đối với những hình thức sử dụng thông tin nhất định. Chúng tôi cung cấp lựa chọn này khi phù hợp.

Cho phép sử dụng tài liệu
Quyền được tải xuống và lưu trữ hoặc xuất tài liệu từ trang mạng của chúng tôi chỉ được cung cấp phục vụ mục đích sử dụng cá nhân và những tài liệu này không được tái xuất bản dưới bất cứ hình thức hiệu đính nào. Bất cứ hành động tái sản xuất, truyền dẫn, biểu diễn, trưng bày hoặc hiệu đính những tài liệu này dưới bất cứ hình thức nào, cơ khí hay điện tử mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của ThyssenKrupp Access đều bị nghiêm cấm. Người dùng muốn được phép in lại hoặc tái sản xuất bất cứ tài liệu nào xuất hiện trong trang mạng này có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info.access@thyssenkrupp.com.