Điều khoản và điều kiện của ThyssenKrupp Access

Nội dung chữ nhỏ/Khước từ trách nhiệm

I. Thông tin chi tiết về công ty
ThyssenKrupp Access Solutions GmbH
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen Germany
Điện thoại: +49 (0) 201 844-0
Fax: +49 (0) 201 844 532046

Ban điều hành
Tiến sĩ Peter Klaus Kirner, Giám đốc Điều hành
Gudrun Degenhart
Inge Delobelle
Alexander Pfurr

Văn phòng đăng ký
Essen

Đăng ký Thương mại
Tòa án địa phương Essen: HRB 19201
VAT ID
DE 814684343

Trang này cung cấp thông tin khái quát về ThyssenKrupp Access Solutions GmbH cùng những thông tin pháp lý về sự hiện diện trên Internet của chúng tôi. Mọi thắc mắc về ThyssenKrupp Access Solutions GmbH hoặc ý kiến góp ý về cấu trúc hoặc nội dung của trang mạng này, vui lòng sử dụng địa chỉ liên hệ sau:

Giuseppe Nicosia
Điện thoại +49 (0) 201 844-0
Fax +49 (0) 201 844-532031
info.access@thyssenkrupp.com

II. Tuyên bố bảo vệ dự liệu
Cảm ơn quý vị đã truy cập trang mạng của ThyssenKrupp Access Solutions GmbH và quan tâm tới công ty cùng những sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề an ninh cho dữ liệu riêng tư của quý vị và muốn quý vị luôn cảm thấy an tâm khi truy cập trang mạng của chúng tôi. Để đáp ứng thích đáng yêu cầu thông tin của quý vị và thông báo cho quý vị về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể được đề nghị cung cấp thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin này hoàn toàn mang tính tự nguyện và thông tin sẽ được ghi, lưu lại, xử lý và/hoặc sử dụng theo những quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu tại quốc gia nơi đăng ký văn phòng chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Dữ liệu luôn được xử lý theo phương thức bảo mật. Trang mạng của ThyssenKrupp Access Solutions có thể bao gồm những liên kết tới trang mạng của các nhà cung cấp khác. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này không áp dụng cho những trang đó.

ThyssenKrupp Access Solutions sử dụng những biện pháp an ninh kỹ thuật và của tổ chức để bảo vệ dữ liệu của quý vị sao cho chúng tôi có thể kiểm soát hành động sử dụng vô tình hay hữu ý, mất mát, phá hủy hoặc tiếp cận từ những người không được phép. Những biện pháp an ninh của chúng tôi liên tục được cải thiện theo bước phát triển của công nghệ.

Khảo sát và xử lý dữ liệu cá nhân
Hệ thống máy chủ của chúng tôi sẽ mặc định lưu tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý vị, địa chỉ IP của quý vị, trang mạng mà quý vị truy cập trước khi truy cập trang mạng của chúng tôi, những trang mà quý vị truy cập và ngày tháng cũng như thời lượng quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu nếu quý vị tự nhập vào ví dụ như để đăng ký, đặt hàng hoặc tham gia khảo sát.

Sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân cùng quyết định trước
ThyssenKrupp Access Solutions sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị được thu thập liên quan tới việc sử dụng trang mạng theo những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Việc sử dụng này liên quan tới việc sử dụng dữ liệu cá nhân để quản trị kỹ thuật trang mạng, quản lý khách hàng và marketing và được giới hạn ở mức độ cần thiết. Dữ liệu cá nhân cũng được ghi lại khi quý vị tự nhập vào để đăng ký, tham gia khảo sát hoặc cho một mục đích nhất định nào đó. Nếu quý vị đặt hàng sản phẩm, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong nội bộ ThyssenKrupp Access Solutions GmbH và các công ty thành viên mà không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa được quý vị cho phép rõ ràng. Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các cơ quan và chính quyền nhà nước sẽ chỉ xảy ra khi đó là bổn phận thực thi theo luật pháp quốc gia. Đội ngũ nhân viên và đại lý của chúng tôi đã ký vào thỏa thuận bảo mật thông tin với chúng tôi.

Cookie
ThyssenKrupp Access Solutions sử dụng cookie để theo dõi mong muốn ưu tiên của người truy cập và để tối ưu hóa thiết kế trang mạng. Cookie là những tập tin nhỏ và được lưu tạm thời (2 năm) trong ổ cứng của quý vị. Chúng cho phép dễ dàng điều hướng trong trang mạng và tạo ra mức độ thân thiện cao của trang mạng với người dùng. Cookie cũng giúp chúng tôi xác định những khu vực đặc biệt được truy cập phổ biến trong trang mạng của chúng tôi. Theo cách này, chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung trên trang mạng sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị và do đó cải thiện chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang tới cho quý vị. Cookie có thể được sử dụng để xác định xem máy tính của quý vị đã từng liên lạc với các trang của chúng tôi hay chưa. Những cookie này giúp xác định máy tính của quý vị nhưng không xác định mối quan hệ với một người. Quý vị cũng có thể hoàn toàn xem trang mạng của chúng tôi mà không cần cookie. Phần lớn các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie. Quý vị có thể không cho lưu cookie vào ổ cứng của quý vị bằng cách chọn "Do not accept cookies" trong phần thiết lập trình duyệt của quý vị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất trình duyệt để biết chi tiết về cơ chế hoạt động. Quý vị cũng có thể xóa cookie "thyssenkrupp-access.com/thyssenkrupp-access-solutions.com" lưu trong ổ cứng của quý vị bất cứ lúc nào. Nếu quý vị không chấp nhận cookie, quý vị có thể sẽ bị hạn chế một số tính năng sử dụng trên trang mạng của chúng tôi.

Quyền tiếp cận
Khi quý vị yêu cầu, ThyssenKrupp Access Solutions GmbH sẽ thông báo cho quý vị trong thời gian sớm nhất bằng văn bản và theo pháp luật hiện hành về việc chúng tôi có lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị không, và nếu có thì là dữ liệu gì. Cho dù chúng tôi cố gắng duy trì thông tin chính xác và cập nhật, nhưng nếu thông tin lưu trữ không chính xác, chúng tôi sẽ sửa đổi thông tin theo mong muốn của quý vị. Thông thường chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa dữ liệu của quý vị nếu quý vị muốn.

Chấp thuận với tuyên bố bảo vệ dữ liệu ET-ACC
Khi sử dụng trạng mạng này có nghĩa là quý vị đã chấp thuận tuyên bố bảo vệ dữ liệu nêu ở mục II. và tuyên bố rằng quý vị đồng ý với những điều khoản và điều kiện được nêu. Nếu quý vị không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, chúng tôi đề nghị quý vị dừng sử dụng trang mạng của chúng tôi và theo đó không gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc ý kiến góp ý nào về phương thức bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và muốn khước từ việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích nghiên cứu thị trường hoặc nghiên cứu ý kiến, vui lòng gửi thư tới nhân viên bảo vệ dữ liệu của ThyssenKrupp Access Solutions GmbH hoặc gửi email tới địa chỉ: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

III. Những điều khoản và điều kiện chung khi sử dụng trang mạng

Bản quyền
Bản quyền 2012 ThyssenKrupp Access Solutions GmbH. Bảo lưu toàn quyền. Nội dung, bao gồm toàn bộ hình ảnh và minh họa, cũng như thiết kế của trang mạng ThyssenKrupp Access Solutions GmhB đều có bản quyền và tuân theo những điều luật quản lý việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Phát tán hoặc thay đổi nội dung của trang mạng này, bao gồm hình thức framing (đóng khung thông tin) và những hình thức tương tự đều không được phép. Ngoài ra, nội dung không được sao chép, phát tán, thay đổi hoặc cung cấp cho bên thứ ba với mục đích thương mại.

Trách nhiệm pháp lý
Thông tin mà ThyssenKrupp Access Solutions GmbH cung cấp cho quý vị trên trang mạng này được biên soạn kỹ lưỡng hết mức có thể và liên tục được cập nhật. Tuy nhiên, cho dù đã được kiểm tra kỹ càng, chúng tôi không thể đảm bảo không có sai sót. Do đó, ThyssenKrupp Access Solutions GmbH khước từ mọi trách nhiệm pháp lý và bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ và đồng tiền tệ của thông tin trên trang mạng này. Tuyên bố này áp dụng cụ thể cho cả những trang mạng dẫn tới qua siêu liên kết. Đó là những trang mạng của bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền can thiệp vào nội dung. Do đó, ThyssenKrupp Access Holding GmbH tuyên bố khước từ trách nhiệm về nội dung của những trang đó. Thêm nữa, ThyssenKrupp Access Solutions GmbH không chịu trách nhiệm về những điều khoản bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp trang mạng khác.

ThyssenKrupp Access Solutions GmbH bảo lưu quyền thay đổi hoặc bổ sung thông tin hay dữ liệu vào bất cứ lúc nào và không cần có thông báo trước. Những nhận định về tương lai trên trang mạng của chúng tôi dựa trên ý kiến và đánh giá của ban quản lý ThyssenKrupp Access Solutions và do đó đi kèm theo những rủi ro và không chắc chắn. ThyssenKrupp Access Solutions GmbH không có bổn phận phải cập nhật những nhận định về tương lai như vậy. Chúng tôi khước từ trách nhiệm về những nhận định đó.

Nhãn hiệu thương mại
Trừ khi có thông báo khác, nếu không tất cả các nhãn hiệu thương mại sử dụng trên trang mạng của ThyssenKrupp Access Solutions GmbH đều được bảo vệ theo luật về nhãn hiệu thương mại. Điều này áp dụng cho toàn bộ logo và biển hiệu của công ty.

Luật về giấy phép
ThyssenKrupp Access Solutions GmbH giới thiệu về công ty qua một trang mạng đổi mới với nhiều thông tin và chúng tôi hi vọng đáp ứng được kỳ vọng của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý rằng tài sản sở hữu trí tuệ của công ty, trong đó có bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại và bản quyền, đều được pháp luật bảo vệ. Thêm nữa, trang mạng này không phải là một giấy phép để có thể sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của toàn bộ Operating Unit Access. Sao chép, phát tán, tái sản xuất, tuyên truyền và những hình thức sử dụng khác đều không được phép nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của ThyssenKrupp Access Solutions GmbH.

Pháp luật và thể chế hiện hành

Việc sử dụng trang mạng này được quản lý riêng theo luật của Cộng hòa Liên bang Đức mà không áp dụng những điều khoản của luật dân sự quốc tế. Khi truy cập trang mạng này có nghĩa là quý vị đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp nước Đức cho phép, địa điểm giải quyết bất cứ tranh chấp nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ trang mạng này là Essen. Đối với mọi liên hệ với các trang mạng khác truy cập qua siêu liên kết, những quy định pháp lý trong điều khoản và điều kiện của trang mạng cụ thể được áp dụng riêng, bất kể trang đó có thuộc ThyssenKrupp Access Solutions GmbH hay không. Trong mọi trường hợp, ThyssenKrupp Access Solutions GmbH sẽ không trình diện trước bất cứ thể chế pháp lý hoặc quy trình xét xử nào bên ngoài nước Đức.