Cầu thang nâng

ThyssenKrupp Access Stair Lifts

Cầu thang nâng ThyssenKrupp Access

Cầu thang nâng là một giải pháp thực tế và tiết kiệm cho những người gặp khó khăn khi di chuyển và tiếp cận trong ngôi nhà của chính họ, nhưng vẫn muốn duy trì một nếp sinh hoạt lành mạnh, hạnh phúc và tích cực mà không phải chuyển chỗ ở. Cầu thang nâng ThyssenKrupp Access chính là giải pháp. Chúng tôi thiết kế nhiều sản phẩm kỹ thuật thông minh và tiên tiến đa dạng cho mỗi cầu thang nâng để đáp ứng nhu cầu riêng của quý vị.

Quý vị có thể tin tưởng rằng mỗi cầu thang nâng đều cho phép người dùng có khả năng điều khiển tối đa. Tại ThyssenKrupp Access, chúng tôi đảm bảo rằng mọi cầu thang nâng đều kèm theo dịch vụ hỗ trợ khách hàng, thiết kế được trao giải và độ tin cậy đã được minh chứng. Lựa chọn trong số những cầu thang nâng đa dạng của chúng tôi - và tùy chỉnh thiết bị để giải quyết mọi vấn đề vướng mắc trong ngôi nhà của quý vị. Quý vị vui lòng xem tất cả những tùy chọn cho cầu thang nâng của chúng tôi trong phần dưới đây.

ThyssenKrupp Access Flow II Stair Lifts

Flow II

Cầu thang:
  • Thẳng
  • Góc
  • Xoắn
+ Xem thêm
ThyssenKrupp Access Comfort Stair Lifts

Comfort

Cầu thang:
  • Thẳng
+ Xem thêm
ThyssenKrupp Access Levant Stair Lifts

Levant

Cầu thang:
  • Thẳng
+ Xem thêm