Thang máy cho người khuyết tật

ThyssenKrupp Access Mizar Wheelchair Lift

Mizar

Mizar được thiết kế đặc biệt để giải quyết trở ngại khi chiều cao nâng ngắn (1800 mm). Thang máy cho người khuyết tật vận hành theo chiều thẳng đứng này được cung cấp với kết cấu "sẵn sàng lắp đặt" gồm những kích cỡ mặt thang và vật liệu hoàn thiện buồng thang máy tiêu chuẩn. Mizar là lựa chọn lý tưởng để tạo ra những tòa nhà "không có rào cản".

Tài liệu giới thiệu về thang máy cho người khuyết tật

Tính năng

  • Công nghệ đơn giản và lắp đặt dễ dàng
  • Đầy đủ các tùy chọn theo nhu cầu

Nền tảng nâng Truyền thông

Nền tảng nâng Gallery